Leefbaar Nederland

Rechtsprogressief vooruit

Nieuws & Actualiteiten

Nieuws


Terug naar overzicht

27-12-2016

Leefbaar Nederland zal niet deelnemen aan de verkiezingen in 2017

Leefbaar Nederland zal niet deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Dit hebben de initiatiefnemers onlangs besloten.

Doel was om in maart mee te doen aan de verkiezingen onder de naam Leefbaar Nederland, een uitvloeisel van de lokale partij Burgerbelangen, maar dan op nationaal niveau. Echter, zoals reeds gemeld bij de aankondiging van de oprichting van Leefbaar Nederland was definitieve deelname afhankelijk van verschillende zaken.

De formele zaken rondom de vereniging Leefbaar Nederland zijn in kannen en kruiken, maar registratie van de naam op de kieslijst gaf helaas problemen. De namen Leefbaar Nederland en Leefbaar NL mochten niet boven het stembiljet staan van de kiesraad en werden afgekeurd, omdat er in het verleden een andere vereniging was die deze naam had geregistreerd. Dat deze vereniging inmiddels al sinds 2007 ontbonden is en geschrapt is uit het register deed daar blijkbaar niet aan af. Dergelijk geneuzel heeft tevens kostbare tijd in beslag genomen. Een enigszins afwijkende naam als aanduiding op het stembiljet was vervolgens wel een oplossing geweest, toch hebben we uiteindelijk besloten om deelname vooralsnog uit te stellen en geen aanduiding te registreren.

Wij leggen de lat hoog en hadden er voor nu niet de volle 100% vertrouwen in om in maart met succes landelijk te gaan. Er zijn veel nieuwe partijen opgericht (met bekende namen), dan zijn draagvlak, een gedegen kandidatenlijst, uitgebreid programma en sponsoring van groot belang om daadwerkelijk serieus deel te nemen aan de verkiezingen.

Wel staan wij nog steeds achter de plannen. Wij zijn in elk geval benieuwd naar de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen en adviseren u om in elk geval niet op de gevestigde (linkse) orde te stemmen :-)

Wij gaan onverminderd door in de politiek! Zo staan in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda en gaan wij ons best doen om bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen voor 100% gereed te zijn voor deelname.Terug naar overzicht