Leefbaar Nederland

Rechtsprogressief vooruit

Lidmaatschap

U bent welkom om lid te worden van Leefbaar Nederland. Door middel van uw lidmaatschap of donatie steunt u onze verkiezingscampagne. 

De contributie bedraagt € 45,00 per jaar, waarbij het lidmaatschap per direct ingaat en geldig is t/m 31 december 2017. 

- Automatische machtiging is niet mogelijk

- U bent lid tot wederopzegging 

Leefbaar Nederland is ingeschreven bij de k.v.k. onder nummer 66400317